שָׁעוֹן מְעוֹרֵר
alarm clock - réveil

time - temps זְמַן

English français עִבְרִית
clock

(wrist)watch
horloge

montre
שָׁעוֹן
שְׁעוֹן יָד
What time is it? Quelle heure est-il ? ? מָה הַשָׁעָה
hour heure שָׁעָה
minute " דַקָה
second seconde שְׁנִיָה
morning matin, matinée בּוֹקֶר
midday

noon
midi אֶמְצַע הַיוֹם
צָהֳרַיִם
afternoon après-midi אַחַר הַצָהֳרַיִם
day jour, journée יוֹם
evening soir, soirée עֶרֶב
night nuit לַילָה
midnight minuit חֲצוֹת לַילָה
day before yesterday avant-hier שִׁלְשׁוֹם
yesterday hier אֶתְמוֹל
today aujourd'hui הַיוֹם
tomorrow demain מָחָר
day after tomorrow après-demain מָחֳרָתַיִם
week semaine שָׁבוּעַ
week-end fin de semaine סוֹף שָׁבוּעַ
holidays, vacation vacances, congés שַׁבָּתוֹן
month mois חוֹדֶשׁ
season saison עוֹנָה , תְקוּפָה
year(s) an(s), année(s) שָׁנָה / שָׁנִים
new year nouvel an רֹאשׁ הַשָׁנָה
Happy new year! Bonne année ! ! שָׁנָה טוֹבָה
Happy birthday! Joyeux anniversaire ! ! יוֹם הוּלֶדֶת שָֹמֵחַ
Christmas Noël חַג הַמוֹלָד
gift cadeau, (don) מַתָנָה
calendar calendrier לוּחַ שָׁנָה
century siècle מֵאָה
decade décennie עָשׂוֹר


English français עִבְרִית
past passé עָבָר
present présent הוֹוֶה
now maintenant עַכְשָׁו
future futur, avenir עָתִיד


célébrations religieuses

français עִבְרִית
"bar mitsva"
[pour les filles]
בַּר מִצְוָה
"bat mitsva"
[pour les garçons]
בַּת מִצְוָה